دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
امور پايان نامه ها
مراحل انجام كار
 عنوان  توضيحات             
 Iran Doc
  ثبت پروپوزال در Iran Doc
 راهنماي مراحل مختلف ثبت پروپوزال درIran Doc
 جستجوي عنوان پايان نامه
 راهنماي جستجوي عنوان پايان نامه مبني بر عدم تكراري بودن
 
 تصويب و دفاع پايان نامه
 راهنماي مراحل تصويب و دفاع از پايان نامه
 
 اخذ كد
پروپوزال پايان نامه
 پروپوزال پايان نامه كارشناسي ارشد
 
 فرم الف
 فرم الف كارشناسي ارشد
 
 پروپوزال پايان نامه
 پروپوزال پايان نامه دكتري
 
 فرم الف
 فرم الف دكتري
 
 فرم تعهدنامه استاد
ارائه تعهد توسط استاد مبني بر داشتن ظرفيت خالي
 
 پيش از دفاع
 وضعيت تحصيلي
 اعلام وضعيت تحصيلي آموزشي
 
 صورتجلسه دفاع
 فرم صورتجلسه جهت دفاع
 
 دعوتنامه  صدور دعوتنامه از استاد راهنما و داورجهت حضور در جلسه دفاع
 
 فرم (ب)
 فرم اطلاعات پايان نامه دكتري و كارشناسي ارشد
 
 تاريخ دفاع
 فرم تعيين تاريخ دفاع
 
 معرفي داور
 فرم معرفي داور
 
نحوه نگارش پايان نامه
 راهنماي نگارش پايان نامه
 راهنماي نگارش پايان نامه
 
 صحافي پايان نامه
 تعهدنامه اصالت پايان نامه
 فرم تعهدنامه اصالت پايان نامه
 
 منشور اخلاقي
 فرم منشور اخلاقي پژوهش
 
 دريافت درجه
 فرم دريافت درجه كارشناسي ارشد
 
 تحويل پايان نامه
 تعهدنامه نمره مقاله
 فرم تعهد عدم اخذ نمره مقاله
 
 فرم تحويل
 فرم تحويل نسحه هاي پايان نامه
 
 ثبت نمره
 نامه ثبت نمره پايان نامه
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/05/07
تعداد بازدید: 21932
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal