دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
امور حقوقي
 شرح وظايف
 
 تهيه و تنظيم متن قراردادها، مقاوله نامه ها، مبايعه نامه‌ها و موافقت نامه هاي دانشگاه با اشخاص حقيقي و حقوقي و اظهار نظر و ارائه رهنمودهاي لازم در زمينه حسن اجراي قراردادهاي منعقده.

ِ  شركت در كميسيون هاي مربوط به عقد قراردادهاي واحد دانشگاهي به منظور ارائه راهكارهاي حقوقي و قانوني.

ِ  تهيه گزارشهاي ادواري و موردي از مراحل اجراي قراردادها براي مقام مافوق و مسئولين ذيربط.

ِ  بررسي و اظهار نظر و ارائه راهنمائي هاي لازم درخصوص مفاد آئين نامه ها، بخشنامه‌ها و مقررات پيشنهادي از طرف سازمانهاي تابعه واحد دانشگاهي.

ِ  جمع آوري و تهيه اطلاعات به منظور استفاده در متن لوايح دفاعيه دانشگاه در مراجع صلاحيتدار.

ِ  تهيه و تنظيم و ارسال اظهار نامه هاي حقوقي.

ِ  شركت در جلسات و محاكم قضائي و اداري و رسيدگي و اظهارنظر راجع به موضوعات مطروحه طبق ضوابط.

ِ  تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه و ايفاي وظايف نمايندگي واحد دانشگاهي در جريان دادرسي هاي مطروحه در مراجع صالحه.

ِ  طرح دعاوي در محاكم قضائي و پاسخگوئي و پيگيري امر تا حصول نتيجه درجهت دفاع و تأمين منافع حقوقي واحد.

ِ  وصول مطالبات واحد از اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق طرح دعوي در محاكم و تعقيب عمليات اجرايي.

ِ  ارائه پيشنهادات لازم به منظور اتخاذ رويه واحد حقوقي در كليه سطوح واحد دانشگاهي.

ِ  دريافت، تفكيك و طبقه بندي شكايات و انتقادات و پيشنهادهاي رسيده.

ِ  ثبت و تشكيل پرونده و نگهداري سوابق مربوط به شكايات و نظرات رسيده.

ِ  بررسي شكايات و پيشنهادهاي رسيده و تطبيق آنها با قوانين، تصويب نامه ها، آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي صادره .

ِ  رسيدگي به شكايات رسيده و انعكاس آنها به معاونتها و مسئولين ذيربط جهت رسيدگي.

ِ  پيگيري شكايات تا حصول نتيجه نهائي به منظور جلوگيري از تضيع حقوق حقه شاكيان و پاسخگوئي به آنها.

ِ  ارائه گزارشهاي تحليلي از شكايات و نظرات و پيشنهادات رسيده به منظور تشخيص نارسائيها و مشكلات و تعيين عوامل نارضايتي‌ها و تخلفات و پيشنهاد راه حل هاي مفيد به رياست واحد.

ِ  انجام ساير امور مربوط برحسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1396/03/29
تعداد بازدید: 4865
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal