دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
دانشگاههای دولتی
نام دانشگاه استان آدرس وب سایت
 دانشگاه محقق اردبیلی
 ارد http://uma.ac.ir
 دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان
 اصفهان  http://gut.ac.ir
 دانشگاه اصفهان
 اصفهان  http://ui.ac.ir
 دانشگاه صنعتی اصفهان
 اصفهان  http://iut.ac.ir
 دانشگاه کاشان
اصفهان
 http://kashanu.ac.ir
 دانشگاه هنر-اصفهان
 اصفهان  http://aui.ac.ir
 دانشگاه ایلام
 ایلام  http://www.ilamac.ir
 دانشکده فنی و مهندسی-بناب
آذربایجان شرقی
 http://bonabu.net
 دانشگاه تبریز
آذربایجان شرقی
 http://tabrizu.ac.ir
 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-تبریز
 آذربایجان شرقی
 http://azaruniv.edu
 دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
 آذربایجان شرقی
 http://www.sut.ac.ir
 دانشگاه هنراسلامی-تبریز
 آذربایجان شرقی
 http://tabriziau.ac.ir
 دانشگاه مراغه  
آذربایجان شرقی
 http://mhec.ac.ir
 دانشگاه ارومیه
آذربایجان غربی
 http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه
 آذربایجان غربی
 http://uut.ac.ir
 دانشگاه خلیج فارس-بوشهر
بوشهر
 http://pgu.ac.ir
 آموزشکده فنی نقشه برداری جغراقیایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-تهران
تهران
 http://ngo-iran.ir
 آموزشکده فنی نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور-تهران
 تهران  http://ncc.org.ir
 آموزشکده کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی-کرج
 تهران  http://www.tvhe.ac.ir
 آموزشکده محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست-کرج
تهران
 http://coe.ac.ir
 دانشکده تربیت دبیرفنی و حرفه ای دختران شریعتی -تهران
 تهران  http://www.shariaty.ac.ir
 دانشکده حفاظت و بهداشت کار وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی-تهران
تهران
 http://www.sanjesh3.org/www.ish.ac.ir
 دانشگاه الزهرا(س)-تهران
تهران
 http://www.alzahra.ac.ir
 دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش
 تهران  http://www.srttu.ac.ir
 دانشگاه تربیت معلم تهران
تهران
 http://tmu.ac.ir
 دانشگاه تفرش
 تهران  http://taut.ac.ir
 دانشگاه تهران
تهران
 http://ut.ac.ir
 دانشگاه شاهد
 تهران  http://shahed.ac.ir
 دانشگاه شهید بهشتی-تهران
تهران
 http://cc.sbu.ac.ir
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
 تهران  http://www.aut.auc.ir
 دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی-تهران
 تهران  http://kntu.ac.ir
 دانشگاه صنعتی شریف-تهران
تهران
 http://sharif.ac.ir
 دانشگاه علامه طباطبایی-تهران
تهران
 http://atu.ac.ir
 دانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
تهران
 http://iust.ac.ir
 دانشگاه هنر-تهران
تهران
 http://art.ac.ir
 مدرسه عالی شهیدمطهری-تهران
 تهران  http://motahari.ac.ir
 دانشگاه بیرجند
خراسان جنوبی
 http://www.birgand.ac.ir
 دانشگاه صنعتی بیرجند
خراسان جنوبی
 http://birjandut.ac.ir
 آموزشکده فنی تربت حیدریه
خراسان رضوی
 http://www.sanjesh3org/www.afth.ac.ir
 دانشکده فنی و مهندسی قوچان
خراسان رضوی
 http://quchan-tech.ac.ir
 دانشکده تربیت معلم سبزوار
خراسان رضوی
 http://sttu.ac.ir
 دانشگاه فردوسی-مشهد 
 خراسان رضوی
 http://um.ac.ir
 خراسان شمالی
دانشگاه بجنورد
 http://ub.ac.ir
 دانشگاه شهیدچمران-اهواز
خوزستان
 http://www.cua.ac.ir
 دانشگاه صنعت نفت
خوزستان
 http://www.put.ac.ir
 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
خوزستان
 http://kmsu.ac.ir
 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-اهواز
خوزستان
 http://raminuni.ac.ir
 مجتمع آموزش عالی جندی شاپور-دزفول
خوزستان
 http://jsu.ac.ir
 دانشگاه زنجان
زنجان
 http://znu.ac.ir
 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
زنجان
 http://www.jasbs.ac.ir
 دانشگاه سمنان
 سمنان  http://semnan.ac.ir
 دانشگاه صنعتی شاهرود
سمنان
 http://shahroodut.ac.ir
 دانشگاه علوم پایه دامغان
سمنان
 http://dubs.ac.ir
 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-چابهار
سیستان و بلوچستان
 http;//www.cmu.ac.ir
 دانشگاه زابل
سیستان و بلوچستان
 http://www.zabol.ac.ir
 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان
سیستان و بلوچستان
 http://www.usb.ac.ir
 دانشگاه شیراز
 فارس  http://shirazu.ac.ir
 دانشگاه صنعتی شیراز
فارس
 http://sutech.ac.ir
 مجتمع آموزش عالی فسا
 فارس  http://fasaihe.ac.ir
 مرکز آموزش عالی جهرم
 فارس  http://jahrom.ac.ir
 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
قزوین
 http://ikiu.ac.ir
 دانشگاه دخترانه حضرت معصومه_س)-قم
قم
 http://masoomeh.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشکی قم
 قم  http://gsms.ac.ir
 دانشگاه قم
 قم  http;//gom.ac.ir
 دانشگاه شهرکرد
 کردستان  http://www.sku.ac.ir
 دانشگاه کردستان-سنندج
 کردستان  http://uok.ac.ir
 دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
 کرمان  http;//www.uk.ac.ir
 دانشگاه ولیعصر(عج)-رفسنجان
کرمان
http;//www.vru.ac.ir
 دانشگاه رازی
 کرمانشاه  http://www.razi.ac.ir
 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
کرمانشاه
 http://kut.ac.ir
 دانشگاه یاسوج
 کهگیلویه و بویراحمد
 http://www.yu.ac.ir
 دانشگاه گلستان-گرگان
گلستان
 http://gu.ac.ir
 دانشگاه گیلان-رشت
 گیلان http://guilan.ac.ir
 دانشگاه هرمزگان-بندرعباس
هرمزگان
http://www.hormozgan.ac.ir
 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)-بروجرد
لرستان
 http://abru.ac.ir
 دانشگاه لرستان-خرم آباد
 لرستان  http://lu.ac.ir
 دانشگاه صنعتی بابل-بابل
مازندران
 http://nit.ac.ir
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 مازندران  http;//www.sanru.ac.ir
 دانشگاه مازندران-بابلسر
 مازندران  http://umz.ac.ir
 دانشکده فنی و مهندسی (وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران)-اراک
مرکزی
 http://iust.ac.ir
 دانشگاه اراک
 مرکزی  http://arark.ac.ir
 دانشگاه بوعلی سینا-همدان
 همدان  http://basu.ac.ir
 دانشگاه صنعتی همدان
همدان
 http://www.hut.ac.ir
 دانشگاه ملایر-همدان
همدان
 http://malayeru.ac.ir
 دانشگاه یزد
 یزد  http;//yazduni.ac.ir
تاریخ به روزرسانی: 1398/09/27
تعداد بازدید: 2995
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal