دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
دانشگاههای آزاد اسلامی
 
نام دانشگاه استان آدرس وب سایت
آکسفورد (انگلستان)
 برون مرزی
http://www.auox.org.uk
ابرکوه
 یزد http://www.abarkouhiau.ac.ir
ابهر
 زنجان http://abhariau.ac.ir
اراک
 مرکزی  http://www.iau-arak.ac.ir
اردبیل
 اردبیل  http://www.iauardabil.ac.ir
اردستان
 اصفهان http://www.iauard.ac.ir
 اردکان  یزد http://www.iauardakan.ac.ir
 اردل  چهارمحال و بختیاری
http://www.iauardal.ac.ir
 ارسنجان  فارس http:///www.iaua.ac.ir
 ارومیه  آذربایجان غربی
http://www.iauurmia.ac.ir
 استهبان  فارس http://www.iauedtahban.ac.ir
 اسدآباد  مرکزی http://www.iauas.ac.ir
 اسفراین  خراسان شمالی
http://www.iauesf.ac.ir
 اسکو  آذربایجان شرقی
http://www.iauosku.ac.ir
 اسلام آباد غرب
 کرمانشاه  http://www.iau-ea.ac.ir
 اسلامشهر  تهران  http://iiauac.ir
 اشکذر  یزد  http://www.iauaskezar.ac.ir
 اصفهان (خوراسگان)
 اصفهان http://www.khuisf.ac.ir
 اصلاندوز  اردبیل http://www.arastabar.ir
 افغانستان  برون مرزی
http://www.iaukabul.ir
 اقلید  فارس http://ww.iaueghlid.ac.ir
 الیگودرز  مرکزی http://www.iau-aligudarz.ac.ir
 امارات متحده عربی
 برون مرزی
http://iau.ae
 امیدیه  خوزستان http://www.iauo.ac.ir
 انار  کرمان http://www.anariau.ac.ir
 اندیمشک  خوزستان http://www.iauandimeshk.ac.ir
 انگوت  اردبیل http://www.iauangut.ac.ir
 اوز  فارس http://iauevaz.ac.ir
 اهر  آذربایجان شرقی
http://www.iau-ahar.ac.ir
 اهرم  بوشهر http://www.iauahram.ac.ir
 اهواز  خوزستان http://www.iauahvaz.ac.ir
 ایذه  خوزستان http://www.izehiau.ac.ir
 ایرانشهر  سیستان و بلوچستان
http://www.iauiranshahr.ac.ir
 ایلخچی  آذربایجان شرقی
http://www.iauil.ac.ir
 ایوان غرب
 ایلام http://www.iaueygh.ac.ir
 ایلام  ایلام http://www.ilam-iau.ac.ir
 آباد مغان
  http://www.iaupmogan.ac.ir
 آبادان  خوزستان http://www.iauabadan.ac.ir
 آباده  فارس http://www.iauabadeh.ac.ir
 آباده طشک
 فارس  
 آبدانان  ایلام http://www.iauabdanan.ac.ir
 آذرشهر  آذربایجان شرقی
http://www.iauazar.ac.ir
 آران و بیدگل
 اصفهان http://www.iauaranbidgol.ac.ir
 آزادشهر  گلستان http://www.iauaz.ac.ir
 آستارا  گیلان http://www.iau-astara.ac.ir
 آستانه اشرفیه
 گیلان http://www.asaiau.ir
 آشتیان
 مرکزی http://www.aiau.ac.ir
 آق قلا
 گلستان http://www.aqqalaiau.ac.ir
 آیت الله آملی
 مازندران http://www.iauamol.ac.ir
 بابل  مازندران http;//www.baboliau.ac.ir
 بادرورد  اصفهان http://www.badroud.ac.ir
 باسمنج  آذربایجان شرقی
http://www.bsmiau.ac.ir
 باغملک  خوزستان http://www.iaubaghmalek.ac.ir
 بافت  کرمان http://iaubaft.ac.ir
 بافق  یزد http;//www..bafgh-iau.ac.ir
 بانه  کردستان http://www.iaubaneh.ac.ir
 بجستان  خراسان رضوی
http;//www.iaubajestan.ir
 بجنورد  خراسان شمالی
http://www.bojnourdiau.ac.ir
 بردسکن  خراسان رضوی
http://www.iaubc.ac.ir
 بردسیر  کرمان http://www.bradsiriau.ac.ir
 بروجرد  مرکزی http://www.iaub.ac.ir
 بروجن  چهارمحال و بختیاری
http://www.iauboroujen.ac.ir
 بستان آباد
 آذربایجان شرقی
http://www.iaubos.ac.ir
 بستک  هرمزگان http://www.bastakiau.ac.ir
 بشاگرد  هرمزگان  
 بم  کرمان http://www.iaubam.ac.ir
 بناب  آذربایجان شرقی
http://www.bonabiau.ac.ir
 بندرانزلی  گیلان http://www.bandaranzaliiau.ac.ir
 بندرترکمن  گلستان http://www/.torkaman.ac.ir
 بندرجاسک  هرمزگان http://www.jaskiau.ac.ir
 بندر خمیر
 هرمزگان http://www.iaubkh.ir
 بندر دیر
 بوشهر http://iaudayyer.ac.ir
 بندرعباس  هرمزگان http://www.iauba.ac.ir
 بندر کنگان
 بوشهر http://kanganiau.ac.ir
 بندر گز
 گلستان http://www.bandargaziau.ac.ir
 بندرگناوه
 بوشهر http://www.iaugenaveh.ac.ir
 بندر لنگه
 هرمزگان http://www.iaubl.ac.ir
 بواناب  فارس  
 بوشهر  بوشهر http://www.iaubushehr.ac.ir
 بوکان  آذربایجان غربی
http://www.iau-boukan.ac.ir
 بومهن  تهران htt://www.riau.ac.ir
 بوئین زهرا
 قزوین http://www.buiniau.ac.ir
 بهاباد  یزد http;//www.bahabadiau.ac.ir
 بهار  مرکزی http://www.iaubah.ac.ir
 بهبهان  خوزستان http://www.behiau.ac.ir
 بهرمان  کرمان  
 بهشهر  مازندران http://www.iaubeh.ac.ir
 بیجار  کردستان http://www.iaubijar.ac.ir
 بیضا فارس  فارس http://www.biau.ac.ir
 بیله سوار مغان
 اردبیل http://www.iaubsm.ac.ir
 بین الملل خلیج فارس
 خوزستان http://iaupg.ir
 بین الملل بندرانزلی
 گیلان http://intbiau.ac.ir
 بین الملل جلفا
 آذربایجان شرقی
http://www.iauj.ac.ir
 بین المللی قشم
 هرمزگان http://www.iau-qeshmint.ac.ir
 بین المللی کیش
 هرمزگان http://www.iaukish.ir
 بین المللی بیرجند
 خراسان جنوبی
http://www.iaubir.ac.ir
 پارس آباد مغان
 اردبیل http://www.iaupmogan.ac.ir
 پارسیان  هرمزگان http://www.parsianiau.ac.ir
 پردیس  
 تهران http://www.pardisiau.ac.ir
 پرند  تهران http://www.piau.ac.ir
 پیرانشهر  آذربایجان غربی
http://www.piranshahr-iau.ac.ir
 تاکستان  قزوین http://www.tiau.ac.ir
 تالش  گیلان http://www.iautalesh.ac.ir
 تایباد  خراسان رضوی
http:///www.taybad.ac.ir
 تبریز  آذربایجان شرقی
http://www.iau.ac.ir
 تربت جام
 خراسان رضوی
http://www.iautj.ac.ir
 تربیت حیدریه
 خراسان رضوی
http://www.torbath.ac.ir
 ترکمانچای  آذرباجان شرقی
http://www.tch.-iau.ac.ir
 تسوج  آذربایجان شرقی
http://www.iau-tasouj.ac.ir
 تفت  یزد http://www.taftiau.ac.ir
 تفرش  مرکزی http://www.iautb.ac.ir
 تکاب  آذربایجان غربی
http://www.unvtakab.ir
 تنکابن  مازندران http://www.tonekaboniau.ac.ir
 تویسرکان  مرکزی http://www.toyserrkaniau.ac.ir
 تهران الکترونیکی
 تهران http://www.iauec.ac.ir
 تهران پزشکی
 تهران http;//www.iautmu.ac.ir
 تهران جنوب
 تهران http://www.azad.ac.ir
 تهران دندانپزشکی
 تهران http://www.dentaliau.ac.ir
 تهران شرق(قیامدشت)
 تهران http://www.qdiau.ac.ir
تهران شمال
 تهران http://www.iau-tnb.ac.ir
 تهران علوم تحقیقات
 تهران http://www.srbiau.ac.ir
 تهران علوم دارویی
 تهران http://www.iaups.ac.ir
 تهران غرب (سما)
 تهران http://www.wtiau.ac.ir
 تهران مرکزی
 تهران http://www.iauctb.ac.ir
 تیران  اصفهان http://www.iautiran.ac.ir
 جاجرم  خراسان شمالی
http://www.jajarmiau.ac.ir
 جاسب  مرکزی http://www.iaujasb.ac.ir
 جزیره هرمز
 هرمزگان http://www.iauhormoz.ac.ir
 جلفا  آذربایجان شرقی
http://www.iauj.ac.ir
 جم  بوشهر http://www.jamiau.ac.ir
 جناح  هرمزگان http://www.janahiau.ac.ir
 جوشقان قالی
 اصفهان http://www.jau.blogfa.com
 جویبار  مازندران http://www.jouybariau.ac.ir
 جوین  خراسان رضوی
http://www.iau-jovein.ac.ir
 جهرم  فارس http://jia.ac.ir
 جیرفت  کرمان http://www.iauji.ac.ir
 چابهار  سیستان و بلوچستان
http://iauch.ir
 چالدران  آذربایجان غربی
 
 چالوس  مازندران http://www.iauc.ac.ir
 حاجی آباد
 هرمزگان http://www.iauha.ac.ir
 خاتم  یزد http://www.iaukhatam.ac.ir
 خارک  هرمزگان http://www.iaukharg.ac.ir
 خاروانا  آذربایجان شرقی
http://www.kharvana.marandiau.ac.ir
 خاش  سیستان و بلوچستان
http://iaukhash.ac.ir
 خامنه  آذربایجان شرقی
http://www.khamenehiau.ac.ir
 خداآفرین  آذربایجان شرقی
http://www.iaukhodaafarin.ac.ir
 خدابنده  زنجان http://www.khiau.ac.ir
 خرامه  فارس http://www.kharamehiau.blogfa.com
 خرم آباد
 مرکزی http://www.khoiau.ac.ir
 خرمشهر  خوزستان http://www.iaukho.ac.ir
 خسروشهر  آذربایجان شرقی
http://www.iaukhosh.ac.ir
 خفر  اردبیل http://www.iaukhafar.ac.ir
 خلخال  اردبیل http://www.aukh.ac.ir
 خمین  مرکزی http://www.khomein.ac.ir
 خمینی شهر
 اصفهان http://www.iaukhsh.ac.ir
 خنج  فارس http://www.iaukhonj.ac.ir
 خوانسار  اصفهان http://www.khansariau.ac.ir
 خورموج  بوشهر http://www.iaukh.ac.ir
 خوی  آذربایجان غربی
http://www.iaukhoy.ac.ir
 داراب  فارس http://www.iaudarab.ac.ir
 داریون  فارس http://www.iaudariun.ac.ir
 دامغان  سمنان http://www.damghaniau.ac.ir
 درگز خراسان رضوی
http://www.d-iau.ac.ir
 دره شهر
 ایلام http://www.iau-dar.ir
 دزفول  خوزستان http://www.iaud.ac.ir
 دشتستان  بوشهر http://www.diau.ac.ir
 دلوار  بوشهر  
 دلفان  لرستان  
 دلیجان  مرکزی http://www.iau-delijan.ac.ir
 دماوند  تهران http://www.damavandiau.ac.ir
 دورود  مرکزی http://www.iau-doroud.ac.ir
 دولت آباد
 اصفهان http:www.iaudolatabad.ac.ir
 دهاقان  اصفهان http://www.dehaghan.ac.ir
 دهدشت  کهگیلویه و بویراحمد
http://www.iaudehdasht.ac.ir
 دهلران  ایلام http://www.iaudehloran.ac.ir
 رامسر  مازندران http://www.iauramsar.ac.ir
 رامهرمز  خوزستان http://iauramhormoz.ac.ir
 رباط کریم
 تهران http://www.rkiau.ac.ir
 رشت  گیلان http://www.iaurasht.ac.ir
 رفسنجان  کرمان http://www.iaurafsanjan.ac.ir
 روانسر  کرمانشاه http://www.iaurvs.ac.ir
 رودان  هرمزگان http://www.roudaniau.ac.ir
 رودبار  گیلان http://www.iauroodbar.ac.ir
 رودسر و املش
 گیلان http://raiau.ac.ir
 رودهن  تهران http://www.riau.ac.ir
 زابل  سیستان و بلوچستان
http://www.iauzabol.ac.ir
 زاهدشهر  فارس http://www.iauzahedshahr.ac.ir
 زاهدان  سیستان و بلوچستان
http://www.iauzah.ac.ir
 زرقان  فارس http://www.iauzarghan.ac.ir
 زرند  کرمان http://www.iauzar.ac.ir
 زرندیه  مرکزی http://www.ziau.ac.ir
 زرین دشت
 فارس http://www.iauzarindasht.ac.ir
 زنجان  زنجان http://www.azu.ac.ir
 زواره  اصفهان http://www.zau.blogfa.com
 زهک  سیستان و بلوچستان
 
 ساری  مازندران http://www.iausari.ac.ir
 سامن  مرکزی http://www.sameniau.ac.ir
 ساوه  مرکزی http://www.iau-saveh.ac.ir
 سبزوار  خراسان رضوی
http://www.iaus.ac.ir
 سپیدان  فارس http://www.iausepidan.ac.ir
 سراب  آذربایجان شرقی
http://www.iausa.ac.ir
 سراوان  سیستان و بلوچستان
http://www.iausaravan.ac.ir
 سرخس  خراسان رضوی
http://sarakhs.ac.ir
 سردشت  آذربایجان غربی
http://www.sardashtiau.ac.ir
 سرعین  اردبیل http://www.iausarein.ac.ir
 سروستان  فارس http://www.iausarv.ac.ir
 سقز  کردستان http://www.iausaghez.ac.ir
 سلسله  لرستان  
 سلماس  آذربایجان غربی
http://www.iausalmas.ac.ir
 سمنان  سمنان http://www.semnan.ac.ir
 سمیرم  اصفهان http://iausemirom.ac.ir
 سقزوکلیائی  کرمانشاه http://www.iausak.ac.ir
 سنندج  کردستان http://www.iausanandaj.ac.ir
 سوادکوه  مازندران http://www.iausk.ac.ir
 سوسنگرد  خوزستان http://www.siau.ac.ir
 سیاهکل  گیلان http://iausiyahkal.ac.ir
 سیرجان  کرمان http://www.iausirjan.ac.ir
 سیریک  هرمزگان http://www.iausirik.ac.ir
 شادگان  خوزستان http://www.iaushdegan.ac.ir
 شال  قزوین http://www.shaliau.ac.ir
 شاهرود  سمنان http://www.iau-shahrood.ac.ir
 شاهین دژ
 آذربایجان غربی
http://www.iaushahindezh.ac.ir
 شاهین شهر
 اصفهان http://www/iaushsh.ac.ir
 شبستر  آذربایجان شرقی
http://www.iaushab.ac.ir
 ششده و قره بلاغ
 فارس http://www.iausheshdeh.ac.ir
 شوش  خوزستان http://www.iaushush.ac.ir
 شوشتر  خوزستان http://www.iau-shoushtar.ac.ir
 شهرمجلسی  اصفهان http://www.iaumajlesi.ac.ir
 شهربابک  کرمان http://www.shahrbabakiau.ac.ir
 شهرری  تهران http://www.iausr.ac.ir
 شهرضا  اصفهان http://www.iaush.ac.ir
شهرقدس
 تهران http://www.qodsiau.ac.ir
 شهرکرد  چهارمحال و بختیاری
http://www.iaushhk.ac.ir
 شهریار  تهران http://shriau.ac.ir
 شهمیرزاد  سمنان http://shahmirzaddfiau.ac.ir
 شیراز  فارس http://www.iaushiraz.ac.ir
 شیرگاه  مازندران http://www.iaushirgah.ac.ir
 شیروان  خراسان شمالی
http://www.iau-shirvan.ac.ir
 صحنه  کرمانشاه http://www.sahnehiau.ac.ir
 صفادشت  تهران http://www.safadashtiau.ac.ir
 صفاشهر  فارس http://www.iausafashahr.ac.ir
 صوفیان  آذربایجان شرقی
http://www.sofianiau.ac.ir
 صومعه سرا
 گیلان http://www.sowmesaraiau.ac.ir
 طالقان  البرز http://www.taleghaniau.ac.ir
 طبس  خراسان جنوبی
http://www.iau-tabas.ac.ir
 عجب شیر
 آذربایجان شرقی
http://www.ajabshiriau.ac.ir
 علامرودشت  فارس http://www.iaualamarvdasht.ac.ir
 علی آبادکتول
 گلستان http://www.aliabadiau.ac.ir
 فارسان  چهارمحال و بختیاری
http://www.iaufarsan.ac.ir
 فراشبند  فارس http://www.farashband-iau.ac.ir
 فراهان  مرکزی http://www.iau-farahan.ac.ir
 فردوس  خراسان رضوی
http://www.ferdowsiau.ac.ir
 فریدن  اصفهان http://www.reg.iaufr.ac.ir
 فریمان  خراسان رضوی
http://www.fiau.ac.ir
 فسا  فارس http://www.iaufasa.ac.ir
 فلاورجان  اصفهان http://www.iaufala.ac.ir
 فومن و شفت
 گیلان http://www.fshiau.ac.ir
 فیروزآباد  فارس http://www.iauf.ac.ir
 فیروزکوه  تهران http://www.iaufb.ac.ir
 قاینات  خراسان جنوبی
http://www.iau-qaenat.ac.ir
 قائم شهر
 مازندران http;//www.ghaemshahriau.ac.ir
 قروه  کردستان http://www.iaughorveh.ac.ir
 قره ضیاالدین
 آذربایجان غربی
http://www.iaughz.ac.ir
 قزوین  قزوین http://www.qiau.ac.ir
 قشم  هرمزگان http://www.iauqeshm.ac.ir
 قصرشیرین  کرمانشاه http;//www.iau.ghasr.com
 قم  قم http://www.qom-iau.ac.ir
 قوچان  خراسان رضوی
http://www.iauq.ac.ir
 قیروکارزین  فارس http://www.iaughirokarzin.ac.ir
 کازرون  فارس http://www.;au.ac.ir
 کاشان  اصفهان http://www.iaukashan.ac.ir
 کاشمر  خراسان رضوی
http://www.iaukashmar.ac.ir
 کبودرآهنگ  مرکزی http://www.iauka.ac.ir
 کرج  البرز http://www.kiau.ac.ir
 کردکوی  گلستان  
 کرمان  کرمان http://www.iauk.ac.ir
 کرمانشاه  کرمانشاه http://www.iauksh.ac.ir
 کلاله  گلستان  
 کلیبر  آذربایجان شرقی
http://www.iau-kalybar.ac.ir
 کمیجان  مرکزی http://www.komijaniau.ac.ir
 کنگان  کرمانشاه http://www.kanganiau.ac.ir
 کنگاور  کرمانشاه http://www.iaukangavar.ac.ir
 کوار  فارس http://www.kavariau.ac.ir
 کوهبنان  کرمان http://www.iaukoohbanan.ac.ir
 کوهدشت  مرکزی http://www.iaukoohdasht.ac.ir
 کهنوج  کرمان http://www.kahnoojiau.ac.ir
 گالیکش  گلستان http://www.galikeshiau.ac.ir
 گتوند  خوزستان  
 گچساران  کهگیلویه و بویراحمد
http://www.iaug.ac.ir
 گراش  فارس http://www.iaugerash.ac.ir
 گرگان  گلستان http://www.gorganiau.ac.ir
 گرمسار  سمنان http://www.iau-garmsar.ac.ir
 گرمی  اردبیل http://www.iaugermi.ac.ir
گلبهار
 خراسان رضوی
 
 گلپایگان  اصفهان http://www.giau.ac.ir
 گمیشان  گلستان http://www.gmniau.ac.ir
 گناباد  خراسان رضوی
http://www.iau-gonabad.ac.ir
گناوه
 بوشهر http://www.iaugenaveh.ac.ir
 گنبدکاووس  گلستان http://www.gonbadiau.ac.ir
 گوگان  آذربایجان شرقی
http://www.iaugowgan.ac.ir
 گیلان غرب
 کرمانشاه http://www.iauggh.ac.ir
 لارستان  فارس http://www.iaularestan.ac.ir
 لامرد  فارس http://www.iaulamerd.ac.ir
 لاهیجان  گیلان http://www.liau.ac.ir
 لنجان  اصفهان http://www.iauln.ac.ir
 لنگرود  گیلان http://www.iaul.ac.ir
 ماسال
 گیلان  
 ماکو  آذربایجان غربی
http://www.iaumaku.ac.ir
 ماهان  کرمان  
 ماهشهر  خوزستان http://www.mhriau.ac.ir
 ماهنشان  زنجان http://www.azad-mahneshan.ir
 مبارکه  اصفهان http://www.mau.ac.ir
 محلات  مرکزی http://www.iaumahallat.ac.ir
 محمودآباد  مازندران http://www.iaumah.ac.ir
 مراغه  آذربایجان شرقی
http://www.iau-maragheh.ac.ir
 مرند  آذربایجان شرقی
http://www.marandiau.ac.ir
 مرودشت  فارس http://www.miau.ac.ir
 مریوان  کردستان http://iaumarivan.ac.ir
 مسجد سلیمان
 خوزستان http://www.iaumis.ac.ir
 مشکین شهر
 اردبیل http://www.meshkin-iau.ac.ir
 مشهد  خراسان رضوی
http://www.mshdiau.ac.ir
 ملارد  تهران http://www.iaumalard.ac.ir
 ملایر  مرکزی http://www.iau-malayer.ac.ir
 ملکان  آذربایجان شرقی
http://www.malekaniu.ac.ir
 ممقان  آذربایجان شرقی
http://www.iaumamghan.ac.ir
 مهاباد  آذرایجان غربی
http://www.iau-mahabad.ac.ir
 مهاجران  مرکزی http://www.iaumohajeran,ac,ir
 مهدی شهر
 سمنان http://www.msh-iau.ac.ir
 مهربان  آذربایجان شرقی
http://www.iaumehrban.ac.ir
 مهردشت(دهق)  اصفهان http://www.iaudehagh.ac.ir
 مهریز  یزد http://www.iaumehriz.ac.ir
 میاندوآب  آذربایجان غربی
http://www.iaum.ac.ir
میانه
 آذربایجان شرقی
http://www.m-iau.ac.ir
 میبد  یزد http://www.maybodiau.ac.ir
 میمند  فارس http://www.meymandiau.ac.ir
 میمه  اصفهان http://www.iaumeymeh.ac.ir
 میناب  هرمزگان http://www.iauminab.ac.ir
 مینودشت  گلستان http://www.minoodashtau.ac.ir
 نائین  اصفهان http://www.naeiniau.ac.ir
 نجف آباد
 اصفهان http://www.iaun.ac.ir
 نراق  مرکزی http://www.iau-naragh.ac.ir
 نطنز  اصفهان http://www.natanziau.ac.ir
 نظرآباد  البرز http://www.niau.ac.ir
 نقده  آذربایجان غربی
http://www.iauna.ac.ir
 نکا  مازندران http://www.iauneka.ac.ir
 نور  مازندران http://www.iaunour.ac.ir
 نورآباد ممسنی  فارس http://www.mamasaniiau.ac.ir
 نوشهر  مازندران http://www.iauns.ac.ir
 نهاوند  مرکزی http://www.nahavandiau.ac.ir
 نهبندان  خراسان جنوبی
http//:www.iauneh.ac.ir
 نی ریز
 فارس http://www.iauneyriz.ac.ir
 نیشابور  خراسان رضوی
http://www.iau-neyshabur.ac.ir
 نیک آباد
 اصفهان http://www.iaunikabad.ac.ir
 نیک شهر
 سیستان و بلوچستان
http://www.nikshahriau.ac.ir
 ورامین (پیشوا)
 تهران http://www.iauvaramin.ac.ir
 ورزقان  آذربایجان شرقی
http://www.iauv.ac.ir
 هادیشهر  آذربایجان شرقی
http://www.iauhadishahr.ac.ir
 هرسین  کرمانشاه http://iauharsin.ac.ir
 هرمز  هرمزگان http://www.iauhormoz.ac.ir
 هرند  اصفهان http://www.harandiau.ac.ir
 هریس  آذربایجان شرقی
http://www.herisiau.ac.ir
 هشتجین  اردبیل  
 هشترود  آذربایجان شرقی
http://hashtroodiau.ac.ir
 هشتگرد  البرز http://www.hiau.ac.ir
 همدان  مرکزی http://www.iauh.ac.ir
 هندیجان  خوزستان http://www.iauhendijan.ac.ir
 هیدج  زنجان http://www.iau-hidaj.ac.ir
 یاسوج  کهگیلویه و بویر احمد
http://www.iauyasooj.ac.ir
 یزد  یزد http://www.iauyazd.ac.ir

تاریخ به روزرسانی: 1395/09/09
تعداد بازدید: 6155
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal