دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
معاونت علمي

 

دكتر صابر زرين كمر 

تماس: Saberzarrinkamar@gmail.com 
02334202969 
 
 

رزومه

بروز شده در ارديبهشت 98 
 

Scholar H-Index:25

https://scholar.google.com/citations?user=oAxG4CoAAAAJ&hl=en

Scopus H-Index: 21

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24281889600

 

تحصيلات

ليسانس: فيزيك هسته اي (روزانه)، دانشگاه گيلان.

فوق ليسانس : فيزيك ذرات (روزانه) ، دانشگاه صنعتي شاهرود.

دكتري : فيزيك هسته اي نظري (استعدادهاي درخشان) ، دانشگاه صنعتي شاهرود(1391). پايان نامه : معادلات سالپيتر بدون اسپين و دي كي پي در مدل پتانسيل

 

مقالات ISI برگزيده

1. H. Hassanabadi, A. A. Rajabi and S. Zarrinkamar,

Spectrum of baryons and Spin-Isospin dependence,

Mod. Phys. Lett. A., 23 (2008) 527-537.

 

2. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

Mass terms of CP-Conserving Weinberg 3HDM,

Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 18, No. 8 (2009) 1781-1784.

 

3. H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Energy of exciton in a quantum dot for a potential containing Coulomb and quadratic terms,

Phys. Lett. A, 374 (2009) 55–57.

 

4. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,

Mass terms of CP-violating Weinberg 3HDM at a charge-breaking vacuum,

Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 19, No. 3 (2010) 459-464.

 

5. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

An alternative method to study Positivity constraint in N-Higgs-Doublet-Model potentials,

Few-Body Systems, (2010) 47, Issue 4, pp.207-211.

 

6. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,

Dirac equation for quadratic scalar & vector potentials and linear plus coulomb like tensor potential; the SUSY approach,

Annals of Physics 325 (2010), Issue 11, p. 2522-252.

Highly Cited Paper

 

7. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,

Dirac equation in (1+1)-dimensions for linear and coulomb terms, the SUSY approach,

Annals of Physics 325 (2010), pp. 1720-1726.

 

8. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

Tree-level vacuum stability in multi-Higgs-doublet models; A cumbersome analysis?

Few body systems (2010) 48; 183-187.

 

9. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,

Supersymmetric study of pseudospin symmetry limit of Dirac equation for a pseudoharmonic potential,

Physica Scripta 83 (2011) 015009.

 

10. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,

Rashba coupling in three-electron-quantum dot under cylindrical symmetry: An exact solution

Annals of Physics (N.Y.) 36 (2011) 2957.

 

11. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,

Dirac equation for scalar, vector and tensor coulomb interaction,

International Journal of Modern Physics A, Volume 26, Issue 06, pp. 1011-1018 (2011).

 

12. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,

Analytical treatment of a three-electron quantum dot under Rashba spin-orbit interaction,

Few body Sys. 52 (2012) 87.

 

13. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,

Cornell and Coulomb Interactions for the D-Dimensional Klein-Gordon Equation,

Annalen der Physik, vol. 523, issue 7, pp. 566-575.

 

14. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi, H. Rahimov and H. Hassanabadi,

DKP equation under a vector Hulthén-type potential; an approximate solution,

Modern Physics Letters A, Vol. 26, No. 22 (2011) 1621–1629.

 

15. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,

Solutions of two-body Spinless Salpeter equation under an exponential interaction for any l state,

Few-Body Systems 52(2012) 165.

 

16. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi and H. Rahimov,

Hulthén potential within the two-body Salpeter equation,

Phys. Scr. 84 (2011) 065008.

 

17. H. Hassanabadi, B. H. Yazarloo, S. Zarrinkamar and A. A. Rajabi,

DKP equation under a scalar coulomb interaction,

Phys. Rev. C 84 (2011) 064003.

 

18. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. Zarrinkamar,

Dirac Equation under Scalar, Vector and Tensor Cornell Interactions,

Adv. High Ener. Phys. doi:10.1155/2012/707041.


19. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and E. Maghsoodi,

Scattering States of Woods-Saxon Interaction in Minimal Length Quantum Mechanics

Phys. Lett. B 718 (2012) 678.

 

20. E. Javadimanesh, H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and H. Rahimov,

Alpha decay Half-Lives of some nuclei from ground state to ground state with Yukawa Proximity Potential

Comm. Theor. Phys. 58 (2012) 146.

 

21. H. Hassanabadi, Z. Molaee and S. Zarrinkamar,

DKP oscillator in the presence of magnetic field in (1 + 2)-dimensions for spin-zero and spin-one particles

in noncommutative phase space,

Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2217.

 

22. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

A Note on Poschl-Teller black holes,

Eur. Phys. J. Plus 127 (2012) 56.

Selected as the 2012 Highlights of the Journal / Also published in the EPJ news page

 

23. E. Maghsoodi, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar

A quasi analytical approach t the nonrelatviistic TCSM

Few-Body Sys. 53 (2012) 271.  

 

24. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

Wavefunction of FRW universe with relativistic and ultra stiff matters,

Eur. Phys. J. Plus 127 )2012) 117.  

 

25. Z. Molaee, H. Hassanabadi, M. Ghominejad and S. Zarrinkamar,

S-wave Solutions of Spin-one DKP Equation for a Deformed Hulthén potential in (1+3) Dimensions,

Eur. Phys. J. Plus 127 (2012) 116.

 

26. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

A new potential in Bianchi-I cosmology

Eur. Phys. J. Plus (2012) 127: 150.

 

27. E. Javadimanesh, h. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,

Alpha-Decay Half-Lives of Deformed Nuclei by an Angle-Dependent Potential,

Mod. Phys. Lett. A 27 (2012) 1250226.

 

28. H. Hassanabadi, Z. Molaee and S. Zarrinkamar,

Relativistic vector bosons under Poschl-Teller double ring coulomb potential

Mod. Phys. Lett. A Vol. 27, No. 39 (2012) 125022.

 

29. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi, B. H. Yazarloo and H. Hassanabadi,

The Soft-Core Coulomb Potential in the Semi-Relativistic Two-Body Basis,

Few-Body Systems. DOI: 10.1007/s00601-012-0527-7.

 

30. H. Hassanabadi, E. Javadimanesh and S. Zarrinkamar,

Alpha Decay Half- Lives for Pt Isotopes,

Int. J. Mod. Phys. E Vol. 22, No. 2 (2013) 1350007.

 

31. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

On the Non-canonical Noncommutative Wheeler-Dewitt Equation for Schwarzschild and Kantowski-Sachs Black Holes,

Astr. Space Sci. 344 (2013) 1. 

32. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

On Multi Point Liouville field theory

Few-Body Systems: DOI: 10.1007/s00601-012-0528-6.

 

33. S. Zarrinkamar , H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

Cusp potential for anisotropically homogeneous high dimension spaces

Eur. Phys. J. Plus (2013) 128: 11.

 

34. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and E. Maghsoodi,

Minimal Length Dirac Equation Revisited

Eur. Phys. J. Plus (2013) 128 : 25.

 

35. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

What is the most simple solution of Wheeler-DeWitt equation?

Astr. Spa. Sci. 343 (2013) 391.

 

36. H. Hassanabadi, E. Javadimanesh and S. Zarrinkamar,

A New Barrier Potential and Alpha Decay Half- Lives of Even- Even Nuclei in the 82?Z?92 Regime

Nucl. Phys. A 906 (2013) 84.

 

37. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and E. Maghsoodi,

Scattering states of Hulthén interaction in minimal length quantum Mechanics

Int. J. Mod. Phys. A 28 (2013) 1350041.

 

38. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

Could we treat the Regge-wheeler equation in an easier way?

Eur. Phys. J. Plus 128 (2013) 61.

 

40. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. Zarrinkamar,

Dirac Equation with Vector and Scalar Cornell Potentials and an External Magnetic Field,

Ann. Phys. (Berlin): DOI: 10.1002/andp.201300102.

 

41. S. Zarrinkamar and H. Hassanabadi

Approximate Analytical Treatment of Gravitational Potential with Relativistic Correction in Bianchi Type-I Cosmology

Eur. Phys. J. Plus 2013.

 

42. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,

Wheeler-DeWitt equation for a screened-coulomb dilation potential

Few-Body Systems 2013.

 

43. S. Rahmani, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Study of Heavy-Light Mesons via the Klein-Gordon Equation, Isgur-Wise Function and Cornell Interaction

Indian J. Phys. (2013)

 

44. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and A. A. Rajabi

A simple efficient methodology for Dirac equation in minimal length quantum mechanics

Physics Letters B 718 (2013), 1111-111

 

45. H. Hassanabadi, Z. Molaee and S. Zarrinkamar

Noncommutative Phase-space Schrödinger Equation with Minimal Length

Advances in High Energy Physics, 2014

 

46.  H. Hassanabadi, Liangliang Lu, E. Maghsoodi, Guanghui Liu and S. Zarrinkamar,

Scattering of Klein-Gordon Particles by a Kink-like Potential,

Ann. Phys. (N.Y.) 2014.

 

47. H Hassanabadi, SS Hosseini, A Boumali, S Zarrinkamar

The Statistical Properties of Klein-Gordon Oscillator in Noncommutative Space

Journal of Mathematical Physics 55 (3) (2014) 033502.

 

48.  S. S. Hosseini, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Isgur-Wise Function Parameters and Mesons Masses with the Schrödinger Equation

Physica Scripta 89 (6), (2014) 065301.

Included in the 2014 Highlight of the Journal

 

49. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar, E. Maghsoodi,

Cusp Interaction in Minimal Length Quantum Mechanics

Few-Body Systems 55 (4), (2014) 255-263

 

50.  H. Hassanabadi, S. Rahmani and S. Zarrinkamar,

Analysis of the Λb Λc mode via the Isgur-Wise approach and hyperspherical coordinates,

Phys. Rev. D 89 (2014).

 

51. H. Hassanabadi, S. Rahmani and S. Zarrinkamar,

The Semi-Leptonic decays in IW approach 
Eur. Phys. J. C October 2014, 74:3104.


52. H. Hassanabadi, S. Rahmani and S. Zarrinkamar,

Study of Heavy baryon transitions,

Phys. Rev. D 90, 074024 – Published 17 October 2014

 

53. H. Hassanabadi, S. S. Hosseini and S. Zarrinkamar,

The Linear Interaction in Noncommutative Space; Both Relativistic and Nonrelativistic Cases,

Int. J. Theor. Phys. 54 (2015) 251.

 

54. H. Panahi, S. Zarrinkamar and M. Baradaran,

Solutions of the D-dimensional Schrödinger equation with Killingbeck potential: Lie algebraic approach,

Chin. Phys. B 14 (2015) 060301.

 

55. H. Hassanabadi, P. Hoshmand and S. Zarrinkamar,

The Generalized Uncertainty Principle and Harmonic Interaction in Three Spatial Dimensions,

Few-Body Sys. 5 (2015) 19.

 

56. H. Hassanabadi, A. Afshardoost, S. Zarrinkamar,

On the motion of a quantum particle in the spinning cosmic string space–time

Annals of Physics 356 (2015) 346-351

 

57. K Jahankohan, H Hassanabadi, S Zarrinkamar,

Relativistic Ramsauer–Townsend effect in minimal length framework

Mod. Phys. Lett. A 30 (2015) 1550173.

 

58. S. Zarrinkamar, K. Jahankohan and H. Hassanabadi,

The spin–orbit interaction in minimal length quantum mechanics; the case of a (2+ 1)-dimensional Dirac oscillator

Can. J. Phys. 93 (2015) 1.

 

59. S. A. Najafizade, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Nonrelativistic Shannon Information Entropy for Kratzer Potential

Chin. Phys. B 25 (2015) 040301.

 

60. S. Zarrinkamar, H. Panahi, M. Rezaei, M. Baradaran,

Dirac Equation for Scalar, Vector and Tensor Generalized Cornell Interaction

Few-Body Systems 57 (2016) 102.

 

61. H. Panahi, S. Zarrinkamar and M. Baradaran,

Cornell interaction in the two-body semi-relativistic framework: The Lie algebraic approach,

Eur. Phys. J. Plus (2016) 131: 35

 

62. S. Zarrinkamar, H. Panahi, M. Rezaei,

Spin-One DKP Equation with Generalized Coulomb Interactions,

J. Kor. Phys. Soc. (2016).

 

63. H. Panahi, S. Zarrinkamar and M. Baradaran,

The Wheeler–DeWitt Equation in Filćhenkov Model: The Lie Algebraic Approach,

ZNA. DOI 10.1515/zna-2016-0107.

 

64. K. Saeedi, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Dirac equation with some time-dependent electromagnetic terms,

Mod. Phys. LEtt. A 31 (2016) 1650132.

 

65. S. A. Najafizade, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Nonrelativistic Shannon Information entropy for Killingbeck potential,

Can. J. Phys. 25 (2016) 040301.

 

66. S. Zarrinkamar,

Quasi-Exact Solutions for Generalized Interquark Interactions in a Two-Body Semi-Relativistic

Framework

ZNA. DOI 10.1515/zna-2016-0217 (2016).

 

67. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and M. Hashemzade,

On the Klein-Gordon Equation in Gravitational Field of a Massive Point,

Uni. Pol Buch. Sci.Bull. 78 (2016) 259.

 

67. S. S. Hsseini, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Optimal temperature for alpha-decay half-lives with Yukawa proximity potential,

Int. J. Mod. Phys. E 25 (2016) 1650109.

 

68. K. Saeedi, S. Zarrinkamar and H. Hassanabadi,

Spin -Zero DKP Equation with Two Time -Dependent Interactions,

Eur. Phys. J. A 52 (2016) 346.

 

69. W. S. Chung, S. Zarrinkamar, S. Zare, H. Hassanabadi,

Scattering study of a modified cusp potential in conformable fractional formalism,

J. Kor. Phys. Soc. 70 (4) (2017) 348.

 

70. S. S. Hosseini, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

Alpha decay half-lives for heavy and super-heavy isotopes

Int. J. Mod. Phys. E 26 (2017) 1750024.

 

71. H. Hassanabadi, S. A. Najafizade and S. Zarrinkamar,

Information Theoretic Global Measures of Dirac equation with Morse and Trigonometric Rosen-Morse Potentials

Few-Body Sys. (2017)

 

72. S. Zarrinkamar, H. Panahi and S. A. Khorram-hosseini,

On higher order wave equations in GUP formalism,

Few-Body Systems (2018)

 

73. S. S. Hosseini, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,

A Comparative Analysis of Alpha-Decay Half-lives for Even-Even 178Pb to 234 U Isotopes,

Nuclear Physics A (2018)

  

مقالات كنفرانسي برگزيده

1. زرين كمر، صابر؛  رجبي، علي اكبر؛  حسن آبادي، حسن: "معادله دي-كي-پي تحت يك پتانسيل برداري نمايي با استفاده از مكانيك كوانتومي ابرتقارني"، دومين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدانها، دانشگاه سمنان، 1390

2. زرين كمر، صابر؛ رجبي، علي اكبر؛  حسن آبادي، حسن:" The Exponential Potential within a Semi-relativistic Two-Body formulation via Nikiforov-Uvarov Technique" ، پانزدهمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران، دانشگاه تهران، 1391.

3. زرين كمر، صابر؛  رجبي، علي اكبر؛  حسن آبادي، حسن:" Schrödinger Equation under a q-Deformed Morse plus Coulomb "Interaction، پانزدهمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران، دانشگاه تهران، 1391.

4. زرين كمر، صابر؛  پناهي، حسين؛  رضايي، محبوبه: "برهم كنش كولني هسته نرم براي بوزون هاي اسكالر نسبيتي"، كنفرانس سالانه فيزيك ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، 1394.

5. زرين كمر، صابر؛  پناهي، حسين؛  رضايي، محبوبه: "مطالعه بوزون هاي نسبيتي اسپين-يك در حضور برهم كنش كرنل با استفاده از تبديل لاپلاس"، كنفرانس سالانه فيزيك ايران، دانشگاه شيراز، 1395.

6. نادري، محمد؛ زرين كمر، صابر؛ پناهي، حسين : "معادله شرودينگر در حضور طول كمينه و توابع هيون"، كنفرانس سالانه فيزيك ايران، دانشگاه يزد، 1396.

 

كتاب ها

 - ترجمه: مسئله و حل در مكانيك، حسن حسن آبادي و صابر زرين كمر، 1387، نشر گستره.

- ترجمه و گردآوري: نوبل فيزيك، برندگان و انگيزه اهداي جايزه، صابر زرين كمر و حسن حسن آبادي، 1389، نشر گستره.

 

داور مجلات

 

Annals of Physics, New York

Journal of Physics G:Particle and Nuclear

International Journal of Theoretical Physics

Modern Physics Letters A

Few-Body Systems

Advances in High Energy Physics

Zeitschrift für Naturforschung A

Indian Journal of Physics

Advances in Math Physics

Quantum Studies: Mathematics and Foundations

Advances in Math Physics European Physical Journal Plus

Indian Journal of Pure and Applied Physics

Karbala International Journal of Modern Science

Journal of Taibah University for Science

Journal of Ocean Engineering and Science

Journal Of Water Supply Research And Technology-Aqua

International Journal of Financial Engineering

Journal of Physics Communication

Frontiers Physics

Applied Mathematical Modeling

Photonics and Nanostrcutures 

Heliyon

Open Physics

Chemical Physics

 

سوابق تدريس

 

- فيزيك عمومي

- رياضي عمومي

- الكترومغناطيس مهندسي

- معادلات ديفرانسيل معمولي

- ديناميك

- فيزيك هسته اي (ارشد)

- زبان تخصصي فيزيك (دوره ضمن خدمت دبيران فيزيك)

- رياضي مهندسي پيشرفته مهندسي عمران (ارشد)

 

 علايق پژوهشي

- مكانيز هيگز

- سيستم هاي چند جسمي

- مكانيك كوانتومي

- مدل هاي هسته اي

- رياضي فيزيك

 

سردبيري مجلات

1. Lead Guest Editor

Special Issue on the "Potential Model in high Energy Physics"

Advances in High Energy Physics (2015 IF: 1.83)

 

2. Lead Guest Editor

Special Issue on the "Analytical Methods in high Energy Physics"

(Advances in High Energy Physics (2016 IF: 1.74

 

 دانشجويان تحصيلات تكميلي

- كاظم جهان كهن: بررسي سيستم هاي دو و سه ذره اي با در نظر گرفتن طول كمينه (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

- محبوبه رضايي : معادلات موج مكانيك كوانتومبي با برهم كنش هاي كولني تعميم يافته (دانشگاه گيلان - استاد راهنماي دوم)

- فاطمه حسيني : تبديلات لاپلاس در حل معادلات موج مكانيك كوانتومي (دانشگاه گيلان - استاد راهنماي دوم)

- خديجه سعيدي : بررسي ذرات نسبيتي و فرا نسبيتي با استفاده از ميدان هاي وابسته به زمان  (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

- آمنه نجفي زاده : بررسي آنتروپي شانون براي سيستم‌هاي نسبيتي و غير‌نسبيتي (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

- محمد نادري : رهيافت هاي تحليلي براي بررسي سيستم هاي با طول كمينه (دانشگاه گيلان - استاد راهنماي دوم)

- مهناز معظمي : محاسبه پهناي واپاشي براي سيستم هاي وابسته به زمان نسبيتي و غير نسبيتي (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

- ساناز ياهوزاده : مطالعه نوسانگر هارمونيك و ميرا در مكانيك كلاسيك و كوانتوم و اثرات آن ها بر ساختار هسته(دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

 

جوايز و نكات قابل ذكر

- پژوهشگر برتر گروه علوم پايه استان در جشنواره استانداري استان در سال 97. 

-  پژوهشگر برتر گروه علوم پايه دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور در چهارمين جشنواره فرهيختگان در سال 1395.

- پژوهشگر برتر رشته هاي علوم پايه واحدهاي استان سمنان در سال 1394.

- پژوهشگر برتر كشوري باشگاه پژوهشگران جوان بر اساس شاخص H-Index در سال 1394.

- پژوهشگر برتر دانشگاه هاي آزاد استان سمنان براي مقاله برتر در سال 1393.

- پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار در سال 1392.

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد گرمسار در گروه علوم پايه در سال 1391.

- پژوهشگر برتر كشوري باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1391.

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد گرمسار براي مقاله برتر در سال 1390.

- پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتي شاهرود در بخش دانشجويي در دوره دكتري در سالهاي 1389 و 1390.

- رتبه اول دوره كارشناسي ارشد.

- رتبه 42 آزمون كارشناسي ارشد رشته فوتونيك در سال 1385.

- رتبه 127 در زير گروه زبان انگليسي اولين دوره آزمون سراسري زبان هاي خارجي.

 

سوابق اجرايي و عضويت ها

- مدير پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال 93.

- مدير پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از بهمن 95 تا ارديبهشت 97.

- عضو كميته منتخب واحد گرمسار از 94 تا 96.

- مسئول روابط يين الملل واحد گرمسار .

-  عضو كميته منتخب واحد گرمسار از ارديبهشت 96 (به مدت دو سال ديگر).

- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار از ارديبهشت 97. 

 


 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/05
تعداد بازدید: 10255
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal