دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
رئيس واحد گرمسار: گسترش آموزش مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي، گامي موثر در راستاي تحقق اهداف انجمن آسايهل 1395/09/21
رئيس واحد گرمسار: گسترش آموزش مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي، گامي موثر در راستاي تحقق اهداف انجمن آسايهل

رئيس واحد گرمسار در گفت و گو با ايسكانيوز:

گسترش آموزش مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي، گامي موثر در راستاي تحقق اهداف انجمن آسايهل

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار با اشاره به انتخاب دكتر ميرزاده به عنوان رياست هيئت امناي انجمن آسايهل گفت:انتخاب دكتر ميرزاده ، انتخاب درست و به جايي بوده است زيرا يكي از اهدافي كه انجمن آسايهل و دانشگاه هاي عضو آن دنبال مي كنند، گسترش آموزش مجازي است كه در كشور هاي پيشرفته مدت ها است كه آغاز شده اما از آغاز آموزش مجازي در كشورهاي عضو آسايهل چند سال مي گذرد، دانشگاه آزاد اسلامي نيز از طريق راه اندازي دانشگاه مجازي توانسته است يك گام موثر در اين زمينه بردارد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار با اشاره به انتخاب دكتر ميرزاده به عنوان رياست هيئت امناي انجمن آسايهل گفت:انتخاب دكتر ميرزاده ، انتخاب درست و به جايي بوده است زيرا يكي از اهدافي كه انجمن آسايهل و دانشگاه هاي عضو آن دنبال مي كنند، گسترش آموزش مجازي است كه در كشور هاي پيشرفته مدت ها است كه آغاز شده اما از آغاز آموزش مجازي در كشورهاي عضو آسايهل چند سال مي گذرد، دانشگاه آزاد اسلامي نيز از طريق راه اندازي دانشگاه مجازي توانسته است يك گام موثر در اين زمينه بردارد.

دكتر طاهره ميرساردو در گفت و گو با خبرنگار ايسكانيوز با توجه به موفقيت اخير دانشگاه آزاد اسلامي در انجمن آسايهل گفت: انجمن آسايهل اتحاديه بين المللي موسسات جنوب شرقي آسيا است كه از سال 1956 باهدف توسعه آموزش عالي و افزايش كيفيت آموزشي در كشور تايلند تشكيل شد.

وي ادامه داد: هدف اين انجمن آن است كه از طريق كمك متقابل كشورها به يكديگر در عرصه آموزش بتوان يك جايگاه بين المللي كسب كرد زيرا امروزه در دنيايي زندگي مي كنيم كه شاهد روز افزون پيشرفت علم هستيم، اين انجمن معتقد است كه نسل آينده نيازمند كسب آموزش از روش هاي مختلف است تا آمادگي لازم جهت اداره امور جامعه را داشته باشند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار افزود: در ادامه اين انجمن به اين نتيجه رسيد كهجوانان و افراد مستعد به فناوري هاي روز بايد شناخته شوند و در اين زمينه لازم استدانشگاه ها يك اتحاديه را تاسيس كنند تا به وسيله آن بتوانند به يكديگر كمك كنند تا در دنيايي كه به شدت در حال حركت است، نسل هاي آينده كشور هاي جنوب شرق آسيا، از ساير كشور هاي پيشرفته عقب نمانند و بستر حركت،شرايط آموزش ، كسب مهارت و تجارب را براي آن ها فراهم كنند.

وي با اشاره به انتخاب دكتر ميرزاده به عنوان رياست هيئت امناي اين انجمن افزود: لازم است انتخاب دكتر ميرزاده به عنوان رياست هيئت امناي اين اتحاديه را به جامعه علمي ايران به ويژهدانشگاه آزاد اسلامي تبريك بگويم انتخاب دكتر ميرزاده ، انتخاب درست و به جايي بوده است زيرا يكي از اهدافي كه انجمن آسايهل و دانشگاه هاي عضو آن دنبال مي كند، گسترش آموزش مجازي است كه در كشور هاي پيشرفته مدت ها است كه آغاز شده اما از آغاز آموزش مجازي در كشورهاي عضو آسايهل چند سال مي گذرد، دانشگاه آزاد اسلامي نيز از طريق راه اندازيدانشگاه مجازي توانسته است يك گام موثر در اين زمينه بردارد.

دكتر ميرسارو تاكيد كرد: در اين زمينه لازم است به توانمندي هاي دكتر ميرزاده اشاره كرد، دكتر ميرزاده در طول دوره مديريت خود توانسته اند واحد هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي در كشور را به خوبي مديريت كنند و تمامي تلاش خود را در جهت مطرح كردن دانشگاه آزاد اسلامي نه تنها در ايران بلكه در سطح جهاني انجام داده اند.

وي اضافه كرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري جهان شناخته مي شود و در كشور هاي مختلفي شعبه دارد همين امر بيانگر آن است كه دانشگاه آزاد اسلامي با مديريت دكتر ميرزاده از پتانسيل بالايي در زمينه جذب دانشجويان خارجي و تحصيل آن در كشور ايران برخوردار است .

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار با اشاره به نحوه شكل گيري انجمن آسايهل گفت: همان طور كه مي دانيد اين اتحاديه در سال 1956 شكل گرفت و 210 عضو داشت به طوري كه 8 دانشگاه ايراني شاملدانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير و دانشگاه صنعتي شريف و... عضو آن بودند و در حال حاضر 239 عضو دارد در صورتي كهدانشگاه آزاد اسلامي قبل از عضويت اين دانشگاه ها، عضو اين اتحاديه شده بود. در دو سال پيش در واحد خوراسگاناصفهان اين نشست برگزار شد و نتايج خوبي در زمينه شناساندن اين اتحاديه به سايرين و معرفي پتانسيل هاي دانشگاه آزاد اسلامي براي دانشجويان ايراني و غير ايراني را در پي داشت.

وي تاكيد كرد: امسال نيز شاهد آن بوديم اعضاي اين انجمن به دكتر ميرزاده راي دادند مطمعنا اعضاي عضو اين اتحاديه بر اساس بررسي و ارزيابي ها در زمينه رتبه علمي، پژوهشي و آموزشي وي را انتخاب كرده و دريافته اند دانشگاه آزاد اسلامييكي از دانشگاه هاي برتر است و مديريتي قوي آن را هدايت مي كند. بنابراين با توجه به توانمندي دكتر ميرزاده وي را با اكثريت آرا به عنوان رياست هيئت امناي انجمن انتخاب كردند. 
تعداد بازدید: 416
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal